Bejelentésneofita
Csak természetesen!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Karma-reinkarnáció Karma: az ókori Egyiptomban a karma szimbóluma a bumeráng volt. Tökéletes analógia! A múltunkból, tőlünk származik az, ami éppen bánt vagy simogat, ezért feltétlenül igazságos mindaz a jó és rossz, ami sorsunkba bekövetkezik. A karma a szabadság törvénye, amely arra tanít, hogy felelősen bármit megtehetünk, választhatunk, tetszés szerint dönthetünk. A következményekkel természetesen számolni kell! A karma egyetemes törvény , mely szerint minden anyagi, testi, lelki és szellemi erővel szemben azonos nagyságú, de ellentétes irányú erő keletkezik. Az ok - okozat, hatás-ellenhatás, akció-reakció szabálya ez, amely nem csak a tettekre vonatkozik, de a mulasztásra is, sőt visszaszáll kiindulásához a szó, az átérzett szándék, a gondolat és az érzelem is. Karmája van az egyénnek, és a közösségnek is éppúgy, ahogy a bolygóknak, a galaxisoknak vagy akár az univerzumnak. A karma a múlt hozama, amelynek azonban csak egy része aktuális, ezt érett karmának hívják. A karma a szabadság törvénye , amely arra tanít, hogy felelősen bármit megtehetünk, választhatunk , tetszés szerint dönthetünk. Ezért nevezi a vallás a karma oldását isten kegyelmének. "amint akarjátok, hogy cselekedjenek tiveletek az emberek, azonképpen cselekedjetek ti is azokkal, mert ez a törvény..." ( Máté evangéliuma 7.12.) Az ima karma oldó hatását nem szabad alábecsülni. A karma erkölcsre nevel. Ha a külvilággal szembeni cselekedet egyszer feltétlenül visszahat ránk, akkor mi értelme lenne bármi negatívat elkövetni a másik ember, az állat, a növény vagy a természet ellen? Végső soron önmagunk elleni vétek lenne! A karma rámutat létezésünk végső céljára és értelmére. Aki választ és eszméit realizálja, az igazságosan szembesül a következményekkel, s ez által tanul belőlük, gazdagodik bölcsességben, szeretetben. Erkölcsösebb lesz, szellemi kincseket gyűjt, azaz szublimálódik. Összegezve tehát: közeledik istenhez. (elixír 22/29) • A karma azt mondja, addig kell élni egy problémával, amíg meg nem oldjuk. Ez független az időtől. • Fejlődésünk csak rajtunk áll, ezt helyettünk nem végezheti el senki. • Mindenki abba a problémába ütközik, melyet múltjában nem sikerült legyőznie. Hogy erre 30 vagy 1000 év szükséges, az mindegy, mert az idő csak a földhöz kötődik, mint tudjuk az idő relatív (tiszavirág – varjú, mindkettő teljes életet él.) Az álom sincs időhöz kötve. • Tehát csak akkor léphetek a következő osztályba, ha az előzőt sikeresen elvégeztem. • Prekognició (jövőérzékelés) csak látvány, az átélést nem helyettesíti! • A szabadság kvintesszenciája: 1. Teljes önismeret 2. A törvény teljes ismerete 3. A törvényszerűség, mint jó és szükséges elismerése 4. Szabad akaratunkból alávetni magunkat a törvényszerűségnek • Meghalni éppoly kevéssé haladás, mint amilyen kevéssé visszalépés. Meghalni annyi, mint átváltani a másik polaritásba. • A halál utáni állapot az élet feldolgozásának fázisa, értékelés. • A sinus-görbe a reinkarnáció modellje. A görbe és a nullpont között minden metszéspont fordulópont az ellenkező polaritásba. Így a metszéspontok a születésnek és a halálnak felelnek meg. (belépés az anyagba, ill. Kilépés a testből). • A leszületés akkor fog megtörténni, amikor a leszületési feladat és az időpont minősége együtt rezgést hoz létre. (fogantatás) • Egy lélek érettsége összefügg a köztes idő hosszával (éretlen lélek hamarabb leszületik). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a köztes idő lerövidül. • Az emberi nem csak egy köztes állapot a lelkek fejlődésében, így a lelkek száma nemcsak itt határozza meg a népességet. • A lélek, amíg egy vagy több lélekkel le nem tudta az „adósságát” akár több életen át is kapcsolatban marad. • Ok és okozat megnyilvánulása a karmikus szükségszerűség működésében: 1. Vágyak és kívánságok képességekké válnak 2. Az ismétlődő gondolatok hajlammá válnak 3. A teljesítmény utáni vágy tetté válik 4. A fájdalmas tapasztalatok lelkiismeretté válnak 5. Az ismétlődő tapasztalatok bölcsességhez vezetnek


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!